Asbest

Het is verboden om asbest of asbest gelijkend materiaal in de container te storten en/of te laten afvoeren. Mocht er toch asbest of asbest gelijkend materiaal in de container worden aangetroffen dan zijn de extra kosten hiervoor voor uw eigen rekening. Alleen u bent als huurder / besteller van de container en/of eigenaar van de grond waarvan het afval afkomstig is, als enigste verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de container.

Argumenten zoals hieronder opgenoemd zijn dus voor de wet, de controlerende instanties en dus ook voor ons, niet van belang:

“Ik wist niet dat het asbest was”
“Ik wist niet dat er asbest in zat”
“ik heb het er niet ingegooid, het zal wel iemand uit de buurt zijn geweest”
“ik heb een rapport bij het materiaal dat het geen asbest is” (maar dan is het dus wel materiaal wat op asbest lijkt, daarom zit er namelijk een rapport bij om dit aan te geven. Ook dit materiaal wat op asbest lijkt mag niet in onze container).

Doet u het wel, dan zijn de extra kosten hiervoor voor uw eigen rekening.

Wat moet u dan wel doen ?

Voordat u gaat slopen of verbouwen moet u een asbest inventarisatie onderzoek laten doen (kosten voor een woning bedragen ongeveer € 400,- ) door een gecertificeerd asbest inventarisatie bureau. Uit dit onderzoek zal dan uitkomen of er wel of geen asbest in uw woning zit en hoe u dit moet laten verwijderen en afvoeren. Bij verbouwingen of sloopklussen waar meer dan 10m3 afval vanaf komt bent u ook verplicht om een sloopmelding te doen via https://www.omgevingsloket.nl/ of https://www.olo.nl/. Wanneer u dit niet doet en gewoon zelf aan de slag gaat en daarbij de fout ingaat wat betreft de manier van werken met asbest, dan bestaat de kans dat u een economisch delict en/of een milieudelict begaat.