Betreft inzameling matrassen

Geachte relatie van Bouwbak.nl

Zoals u in diverse media heeft kunnen lezen, hebben er ook dit jaar wederom recycle bedrijven in de brand gestaan.

Veel van de oorzaken is broei door onder andere natte matrassen. Doordat deze matrassen opgesloten zitten in het afval ontstaat er een enorme warmte wat zelfs tot zelfontbranding leid. 

Op last van de brandweer en verzekering en uiteraard onszelf willen wij dit risico uitsluiten door de matrassen per 1-10-2018 apart in te zamelen en te laten verwerken bij een erkend matras recycle bedrijf. Ook hier zitten eisen aan vast. Zo mag er alleen maar droge en schone matrassen worden aangeboden. 

De acceptatie van schone en droge matrassen zijn €30,25 incl btw per stuk.

Voor de acceptatie van vieze en natte matrassen is echter nog geen eindbestemming gevonden en worden geweigerd bij de verbrandingsovens. Hierdoor zijn wij ook genoodzaakt deze niet aan te nemen en terug te geven. Ook kunt u navraag doen bij uw gemeente of zij matrassen inzamelen. 
Gemeenten hebben vaak aparte inzamelcontainers voor matrassen staan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben over deze verhoging of andere zaken, kunt u ons bereiken op 0800-2689925.

Hoogachtend

Gijs Hartog | directeur